Choose a language
Friday, November 15, 2019

 

 

نامۀ رسمی اعتراضی سازمان بمب را متوقف کنید STOP THE BOMB  به شرکت کنندگان کنفرانس لندن

 

معملات و مراودات با رژیم ملایان ایران را متوقف کنید

 

خانمها و آقایان محترم

شما عالیجنابان قصد دارید 15 و 16 اکتبر 2014 در « اولین دیوان اروپا ایران  1st Europe-Iran Forum » در لندن  با نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی نشستی داسته باشید که به تشویق و حمایت مستقیم دفتر آخوند حسن روحانی، رییس جمهوریِ رژیم اسلامی ایران تشکیل خواهد شد.

این گردهمایی به موازات مذاکرات اتمی با ایران در جریان است و به این ترتیب تأثیر و اهداف کُلی مذاکرات هسته ای با ایران را خنثا و موضع و جایگاه غرب را در این جریان تضعیف و تخریب می نماید. برپایی این کنفرانس در وضعیت حاضر دقیقاً با استراتژی ایران که سعی دارد غرب را دچاد شکاف و نفاق عمیق کند همسو است. رژیم ملایان در تلاش بوده و هست از اتحادیۀ اروپا به عنوان ابزاری برای شکستن تحریمها سوءاستفاده نماید، در حالی که قصد دارد بدون هیچ تردید و تزلزل، چرخۀ نظامی اتمی خود را ادامه داده و آن را تکمیل نماید.»

آخوند روحانی یک اصلاح طلب نیست، بلکه چهرۀ خندان ترور و نمایندۀ تروریسم رژیم است؛ چرا که میزان اعدامها و کشتارهای سیاسی و نیز و پیگرد قانونی و اعدام همجنسگرایان در طول دورۀ ریاست جمهوری او در ایران  افزایش یافته است، تهدید به نابودی اسراییل همچنان از سوی دولت و نظام حاکم در ایران ادامه دارد و علی خامنه‌ای، رهبر رژیم جمهوری اسلامی  کماکان واقعۀ هولوکاست را انکار می نماید. رژیم ملایان در منطقه یک شریک صالح و قابل اعتماد نیست بلکه با تضعیف و ایجاد اختلال در استحکام و ثبات داخلیِ عراق، زمینۀ پیشرفت تروریستهای گروه داعش در این کشور را فراهم آورده است. تروریستهای سپاه پاسداران و شبهه نظامیان حزب الله نیز در سوریه بر علیه شهروندان سوری دقیقاً مانند داعش خشونت و سبوعیت به خرج می دهند.

این کنفرانس پاداش و مهر تأییدی است به ترویج و گسترش ترور از سوی رژیم ایران. متأسفانه شما با حضور خود در این اجلاس از رژیم جمهوری اسلامی حمایت می کنید. ما بدین وسیله از شما خواستاریم از حضور خود در این کنفرانس با جدیت چشم پوشی کنید.

 

 

 

ارسال نامه

tdm@ifri.org, bauchard@ifri.org, crance@ifri.org, david@ifri.org, dedurand@ifri.org,  gomart@ifri.org, kwon@ifri.org, mokhefi@ifri.org, pmd@ifri.org, mosse@ifri.org, pertusot@ifri.org, ramsay@ifri.org, romanenko@ifri.org, stark.cerfa@ifri.org.