Home
Choose a language
Thursday, September 20, 2018

July 11, 2015:

علیه رژه ی ضد یهودی "روز قدس" در برلین - برای همبستگی با اسرائیل و آزادی در ایران

 

January 19, 2015:

ترور در اروپا: "بمب را متوقف کنید" خواستار لغو قرارداد دولت با مرکز اسلامی هامبورگ است

January 15, 2015:

لابی اقتصاد در مجلس فدرال آلمان تحریم‌های جمهوری اسلامی را تضعیف می‌کند

December 16, 2014:

نیلز آنن Niels Annen در تماس شانه به شانه با ترور

October 9, 2014:

یک تلاش جسورانه:  برگزاری کنفرانس  معاملات و مراودات تجاری - بازرگانی با رژیم ایران در لندن و لطمۀ بزرگ به مذاکرات اتمی  با  ایران

 

نامۀ رسمی اعتراضی سازمان بمب را متوقف کنید STOP THE BOMB  به شرکت کنندگان کنفرانس لندن

بمب را متوقف کنید!

برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی ایران باید متوقف شود! این برنامه برای اسرائیل ، خاور نزدیک، اروپا و نیز برای مردم ایران که وحشیانه سرکوب می شوند، خطرناک است. جنبش بمب را متوقف کنید خواهان فشارهای مؤثر سیاسی و اقتصادی بر رژیم تهران، خواهان پشتیبانی از اپوزیسیون دمکرات در ایران و در تبعید و نیز خواهان ممنوعیت حزب الله در آلمان است.

هر رایی اهمیت دارد – اینک امضا کنید!

افراد زیر، نخستین امضا کنندگان فراخوان هستند: خانم ایریس بِربِن، هنرپیشه. خانم پترا پاو، نمایندۀ مجلس فدرال. اوته گِرانولد، اشتِفن رایشه و یوزف وینکلِر. دکتر هاینِر گایسلِر، وزیر فدرال خارج از خدمت. دکتر دیتِر گراومَنGraumann  و اشتفان ی. کرامِر از شورای مرکزی یهودیان در آلمان. خانم اِلفریده یلینِک، برندۀ جایزۀ ادبی نوبل. حسن داعی الاسلام، دکتر میرو علی یار و ایرج مصداقی، از کنشگران حقوق بشر و از مخالفان تبعیدی رژیم اسلامی. جواد اسدیان، پرزیدنت پیشین انجمن قلم ایران در تبعید. خانم نسرین امیرصدقی، خانم فتحیه نقیب زاده، خانم سِیران آتش و خانم آرزو توکر، روزنامه نگار و نویسنده و پژوهشگر. هنریک ام. برودِر، نویسنده و روزنامه نگار. پروفسور یِهودا باویر Bauer. میشا بروملیک. آرنو لوستیگر. روبرت ویستریش. ولفگانگ نویگِباوئر Neugebauer و جفری هِرف، مدیر بخش بین المللی مسیحیان اورشلیم. دکتر یورگِن بوولر، رئیس جامعۀ اسرائیل - آلمان. دکتر یوهانِس گِرِستر و خانم لالا زوسکیند، رئیس جمعیت یهودی برلن و خانم بِآته کلارزفِلد از پاریس.

 

 امضا کنندگان جدید عبارتند از: دکتر کارل آدیکس و آندریاس اشمیت، نمایندگان مجلس فدرال. خانم اینگه دویچ کرون، روزنامه نگار و نویسنده و پژوهشگر. خانم شارلوته کنوبلوخ، پرزیدنت شورای مرکزی یهودیان در آلمان. میرزا آقا عسگری (مانی)، شاعر و نویسنده و پژوهشگر. دانیل یوناه گُلدهاگِن، تاریخدان. رودولف درسلِر، سفیر پیشین آلمان در اسرائیل. مَصری فِکی، نویسندۀ مصری و کنشگر حقوق بشر.

افزون براین، جنبش بمب را متوقف کنید از سوی بسیاری از سازمان های ایرانی در تبعید، سازمان های جامعۀ شهروندی، سازمان های ضد فاشیستی و سازمان های یهودی پشتیبانی می شود. بسیاری از شخصیت ها و سازمان ها، در ابراز دیدگاه های خصوصی خود، مدلل کرده اند که چرا از جنبش بمب را متوقف کنید، پشتیبانی می کنند. یک گاهشمار روزآمد شده، مرتب در بارۀ روند کار جنبش و نیز، در بارۀ مناسبات ایران و آلمان گزارش می دهد.

 برای امضای فراخوان اینجا را کلیک کنید!

!امضاء فراخوان